Platelet Preservation Box

Тромбоциттерді сақтауға арналған қорап